Geen categorie

Geachte ouder(s) en verzorger(s) en leerlingen,

Vanmiddag heeft het kabinet, na overleg met het ministerie van Volksgezondheid, de Federatie Medisch Specialisten, organisaties van ziekenhuizen en het RIVM besloten om vanaf morgen maandag16 maart tot maandag 6 april alle scholen in Nederland te sluiten. Aansluitend volgen nieuwe maatregelen. Wij, als VariO-onderwijsgroep, waaronder Het Zuyderzee Lyceum Junior, Senior, X-tuur en Caleido in Emmeloord, het Zuyderzee Lyceum in Lemmer en de Bonifatius mavo, nemen ons deze richtlijnen ter harte en volgen dit advies op.

Dit betekent dat leerlingen op een andere wijze het onderwijs aangeboden krijgen. Op dit moment zijn wij aan het onderzoeken hoe wij onze leerlingen zoveel mogelijk digitaal lesmateriaal kunnen verstrekken. Hierover zal morgen meer informatie komen. Op dit moment staat het huiswerk voor de korte termijn verwerkt in Magister.

Wij willen ouders, werkzaam in de vitale sectoren de mogelijkheid bieden om hun kinderen op te vangen. Indien u werkzaam bent in de vitale sector (deze beroepen staan op een lijst van de NCTV), zoals aangegeven door minister Slob, dan kunt u uw kind naar school laten gaan, alwaar wij hem/haar zullen opvangen. Wij stellen op de eigen scholen hiervoor lokalen/ruimten ter beschikking. Tevens wijzen wij erop dat wij ons blijven houden aan de adviezen van het RIVM. Kinderen met (milde) gezondheidsklachten moeten thuis blijven.

Deze week hopen wij een plan te kunnen uitwerken voor de examenleerlingen. Wij blijven de ontwikkelingen volgen en adviseren u onze communicatiekanalen (websites en mail) goed te blijven volgen.

Met vriendelijke groet,

Mw H.F. Kruize

Voorzitter College van bestuur