Geen categorie

Beste ouders/verzorgers,

 

De afgelopen week is iedereen druk bezig geweest om zijn werk anders te organiseren. Online thuiswerken met andere familieleden in huis vraagt enige organisatie zowel voor leerlingen, ouders als docenten. Wij hebben een inventarisatie gedaan om te zien wat werkt en realiseerbaar is op de lange termijn nu het erop lijkt dat we 6 april nog niet weer naar school zullen gaan. Wij hebben de volgende afspraken gemaakt:

 • Het rooster in Magister blijft leidend voor de lessen.
 • Mentoren hebben minimaal 1x per week contact met de mentorleerlingen.
 • Elke docent heeft minimaal 1x per week contact met de leerlingen van de klas. InMagister geef de docent aan hoe de leerlingen contact op moeten nemen en wat er van ze verwacht wordt om dan aan te leveren. Indien de docent niks van de leerling hoort, wordt de naam doorgegeven aan de mentor. Als de mentor meerdere meldingen heeft van een leerling, dan neemt de mentor contact op met de leerling/ouders.
 • In Magister staat voldoende werk voor de leerlingen om elke werkdag mee aan de slag te kunnen.Examens

  Minister Slob heeft dinsdag 24 maart na spoedoverleg met de VO-raad, besloten dat het centraal eindexamen voor 2020 niet doorgaat. De gezondheidsrisico’s voor leerlingen en docenten zijn te groot. Met deze ingrijpende maatregel geeft hij duidelijkheid na een onzekere periode.

  Het ministerie van onderwijs geeft aan dat scholen de komende maanden (tot 1 juni) de vrijheid krijgen om schoolexamens te plannen waarmee wordt bepaald of leerlingen slagen. Hiervoor komt het Ministerie van Onderwijs met een uniforme zak- of slaagregeling.

  Wij begrijpen dat dit veel vragen oproept bij u als ouder(s)/verzorger(s). De komende twee weken gaan wij er alles aan doen om inzichtelijk te maken wat het afschaffen van het eindexamen voor iedereen betekent en welke stappen wij in dit proces moeten nemen. Wij willen dit uiterst zorgvuldig doen en vragen daarvoor uw begrip.

  Er is daarom besloten om te stoppen met het afnemen van SE3.

  Zo gauw er meer bekend is over de slaag-/zakregeling en het afnemen van de herkansingen maken we een plan om SE3 af te ronden. Dit zijn namelijk de laatste kansen voor leerlingen om cijfers op te halen.

  Met de woorden van Minister Slob: ‘Houd moed en blijf je inzetten’.

  Met vriendelijke groet,
  Miranda Hazelaar en Herjan Reuten Locatiedirecteuren Zuyderzee Lyceum Lemmer