Activiteiten

Belangrijke data:

Vanwege de huidige situatie, alles onder voorbehoud.

-14-25 september: Stages klas L4BKa

-28 september-3 oktober: Cito-week/Cito-dagen

-6 oktober: Sportoriëntatie klas 4

-12-16 oktober: Herfstvakantie

-21 oktober: Excursie Wetsus voor potentiële NT/NG leerlingen klas 3 havo/vwo

-2-13 november: Stages klas L3BKa

-4 november: Ouderklankbordgroep

-9-13 november: SE-1 voor klas 4 vmbo

-10 november: Skiën voor liefhebbers klas 1 en 2

-10-11 november: Online voorlichting MBO voor klas 3 en 4 vmbo

-13 november: Einde periode 1

-16 november: Start periode 2

-18 november: Informatieavond ouders/verzorgers van leerlingen groep 8

-20 november: Herkansing SE-1

-23-27 november: Deze week: Uitreiking 1e rapport

-25 november: Activiteit klas 3 havo/vwo in het kader van de profielkeuze

-30 november: 1e ouderspreekmiddag en -avond

-7 december: Sportmiddag klas 2

-11 december: Paarse vrijdag

-18 december: Jaarafsluiting: Digitale workshops