Vakanties, vrije dagen + Activiteiten 2021-2022

Vakanties + activiteiten 2021-2022:

Vakanties:

-Herfstvakantie: 18 – 22 oktober, 2021

-Kerstvakantie: 27 december, 2021 – 7 januari, 2022

-Voorjaarsvakantie: 21 – 25 februari, 2022

-Goede Vrijdag: vrije dag: 15 april, 2022

-2e Paasdag: vrije dag: 18 april, 2022

-Meivakantie: 25 april – 6 mei, 2022

-Hemelvaart: vrije dagen: 26, 27 mei, 2022

-2e Pinksterdag: vrije dag: 6 juni, 2022

-Zomervakantie: 18 juli – 26 augustus, 2022

 

Activiteiten:

Vanwege de huidige situatie alle activiteiten nog onder voorbehoud. Tevens kunnen er nog activiteiten worden toegevoegd als de situatie mocht veranderen.

-Dinsdag 7 september: Studiemiddag personeel. 30-minutenrooster

-Maandag 27 september: Ouderavond leerjaar 3 en 4, 19.30 uur

-Donderdag 14 oktober: Avondactiviteit klas 1 en 2

-Dinsdag 26 oktober: Studiemiddag personeel. 30-minutenrooster

-Woensdag 27 oktober: Ouderavond leerjaar 1 en 2, 19.30 uur

-Maandag 8 november: 1e bijeenkomst klankbordgroep ouders

-Woensdag 24 november: Informatieavond ouders leerlingen groep 8, 19.30 uur

-Dindsdag 7 december: Studiemiddag personeel. 30-minutenrooster

-Donderdag 9 december: Ouderspreekmiddag en avond, vanaf 16.00 uur

-Woensdag 22 december: Avondactiviteit klas 3 en 4