Activiteiten

Belangrijke data:

Vanwege de huidige situatie alle activiteiten nog onder voorbehoud. Tevens kunnen er nog activiteiten worden toegevoegd als de situatie mocht veranderen.

-3 – 14 mei: Meivakantie

-8 mei: 30 minutenrooster

-24 mei: Vrije dag i.v.m. Pinksteren

-1 juni: 30 minutenrooster

-Juni: Sportdagen leerjaren 1, 2 en 3 N.T.B.

-Laatste 2 weken voor de zomervakantie (28 juni – 9 juli): Activiteiten, toetsdagen, projecten enz..  Meer info hierover volgt en is weer afhankelijk van de situatie.

-5 juli: Inleveren boeken

-5 juli: Diplomauitreiking klas 4 vmbo

-6 juli: Overgangsvergaderingen

-9 juli: Laatste schooldag: Uitreiking rapporten

-12 juli – 20 augustus: Zomervakantie