Veel gestelde vragen

Heeft u een vraag? Misschien staat het antwoord in onze FAQ. Wij hebben geprobeerd de vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Heeft u een vraag die niet in het overzicht staat of is het antwoord niet voldoende, dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen.

‘Vragen staat vrij!’

Welke soorten brugklassen bieden jullie?

 1. Brugklas bb
 2. Brugklas kb
 3. Brugklas gtl
 4. Brugklas mavo/havo
 5. Brugklas havo
 6. Brugklas vwo (atheneum en gymnasium)

Het is alleen niet vanzelfsprekend dat er homogene klassen worden gevormd. Dit is wel het uitgangspunt, maar afhankelijk van het aantal aanmeldingen en verdeling in niveau, kan het zijn dat er heterogene klassen moeten worden gevormd. Maar dat is pas definitief bekend in juni, na de eindtoetsen.

Hoe is jullie begeleiding?

Begeleiding is een van onze sterke punten. Naast “onderwijs op maat” willen wij ook “ondersteuning op maat” bieden. Mentorlessen, dyslexiebegeleiding, dyscalculie-begeleiding en ondersteuning vanuit de Supportgroep.

Juist onze veilige, kleinschalige schoolomgeving is één van de sterke punten als het gaat om leerlingbegeleiding. Kinderen weten zich gekend. We hebben een Supportlokaal ingericht waar we de leerlingen op maat kunnen begeleiden.

Wat is het verschil tussen mavo/havo en gtl?

De termen vmbo gtl en mavo worden tegenwoordig nog wel eens door elkaar gebruikt. Leerlingen doen voor de meeste vakken hetzelfde examen, alleen de gtl leerlingen hebben in hun vakkenpakket ook een praktijkvak. Bij ons is dat intersectoraal D&P. Er is momenteel een ontwikkeling gaande die voor alle leerlingen op dit niveau een praktijkvak verplicht wil stellen.

De mavo/havo opleiding is bedoeld voor de leerling, die nog geen havo-advies heeft, maar wel de ambitie en motivatie om uiteindelijk een havo-diploma te behalen. In klas 1 en 2 betekent dit dat er in een volledige havo-omgeving les wordt gegeven en ook alle toetsen worden becijferd op havo-niveau. Tot aan het einde van leerjaar 2 is een directe overstap naar de havo mogelijk. Leerlingen die na de eerste 2 leerjaren niet de directe overstap hebben kunnen maken, vervolgen hun weg in 3 (g)tl en behalen na 4 jaar een vmbo-(g)tl diploma.

Na het behalen van het vmbo-diploma kan de overstap naar 4 havo worden gemaakt. Leerlingen die deze ambitie hebben, krijgen bij de keuze voor het vakkenpakket in 3 en 4 (g)tl advies bij het samenstellen van hun vakkenpakket om een goede aansluiting op 4 havo te garanderen.

Wat doen jullie aan talentontwikkeling?

Buiten de reguliere lessen om, is het voor leerlingen mogelijk om een extra onderwijsaanbod te volgen. Op dit moment bieden wij het volgende aan: kunst en cultuur, science, drama, stg, schoolband, Anglia en Delf Scolaire. Ieder jaar kan het aanbod wel wat veranderen, maar er is altijd sprake van een aanbod buiten het reguliere rooster om.

Wat voor device hebben de leerlingen nodig?

In de brugklassen wordt geadviseerd om een laptop aan te schaffen. Ouders zorgen voor de aanschaf van het device. Het Zuyderzee Lyceum biedt de ouders/leerlingen van leerjaar 1 de mogelijkheid om tegen zeer gunstige voorwaarden een device aan te schaffen. Ook is het mogelijk om de laptop op afbetaling aan te schaffen.

Kan ik op het Zuyderzee Lyceum in Lemmer een diploma halen?

Je kunt in vier jaar een vmbo – diploma bb, kb of g(tl)behalen. Voor bb/kb/gtl kun je het profiel Intersectoraal Dienstverlening & Producten volgen. Voor havo en vwo kun je drie jaar in Lemmer blijven. Daarna maak je de overstap naar de bovenbouw in Emmeloord.

Sluit het onderwijs in Lemmer goed aan op 4 havo of 4 vwo?

Ja, zowel vanuit 3 havo als vanuit 4 g(tl) heb je een goede aansluiting op 4 havo. Vanuit 3 vwo heb je een goede aansluiting op 4 vwo. Wij hebben nauwe contacten met de bovenbouw h/v van het Zuyderzee Lyceum Emmeloord. Voor de leerlingen van 4 g(tl) is er extra ondersteuning geregeld. Leerlingen die de voorkeur hebben de opleiding op een andere school voort te zetten, hebben ook een goede aansluiting.

Hoe zijn de examenresultaten?

Het Zuyderzee Lyceum heeft goede examenresultaten. Voor het derde jaar op rij heeft de locatie Lemmer 100% geslaagd gehaald voor bb, kb en (g)tl.

Emmeloord havo: 94% en vwo: 100%

Wie is de Functionaris Gegevensbescherming?

Wij beschikken over een Functionaris Gegevensbescherming (FG). Indien u vragen en/of klachten heeft met betrekking tot uw privacy, dan kunt u contact opnemen met onze FG. Onze Functionaris Gegevensbescherming is Peter Tanamal.

De FG is telefonisch bereikbaar op 030 – 889 65 75 of per e-mail op fg@lumengroup.nl. Daarnaast is de FG ook bereikbaar via de beveiligde website.

 

Lumen Group B.V.

Reactorweg 301

3542 AD UTRECHT

 

In English:
We have appointed a Data Protection Officer (DPO). You may contact our DPO if you have any questions and/or complaints with regards to your privacy. Our Data Protection Officer is Peter Tanamal.

You can you reach our DPO via 030 – 889 65 75 or per e-mail fg@lumengroup.nl. You can also reach our DPO via a secured website.

 

Lumen Group B.V.

Reactorweg 301

3542 AD UTRECHT

The Netherlands

Wat staat er allemaal in het examenreglement?

Klik hier voor het examenreglement.

Zijn er ook mogelijkheden voor een Study Buddy?

Study Buddy

Al enkele jaren kent onze school study buddy’s. Een study buddy is een leerling, vaak een ouderejaars, die in staat en bereid is een medeleerling te ondersteunen bij de studie van één of meerdere vakken. Dit tegen een geldelijke vergoeding.

De gedachte achter het study buddy project is dat de communicatie tussen jongeren onderling anders is dan tussen jongeren en docenten. Daarom kan het leren, trainen en vaardigheden opdoen met de hulp van een leeftijdgenoot soms een waardevolle aanvulling zijn op de reguliere lessen.

Uit onderzoek blijkt dat het mes aan meerdere kanten snijdt;

 • De lagere drempel in de communicatie tussen gelijken veroorzaakt bij de leerling die extra uitleg en hulp nodig heeft minder stress dan een steunles van een volwassen docent.
 • De study buddy heeft niet al te lang geleden dezelfde stof moeten leren beheersen en ervaart eventuele leerproblemen directer dan de ervaren docent. Deze kan immers de stof dromen.
 • De study buddy leert door de overdracht van zijn kennis en vaardigheden zelf ook. Hij/zij moet de stof immers voor een minder gevorderde leerling ordenen en aan hem/haar uitleggen.
 • Het functioneren van study buddy’s versterkt de positieve sociale interactie tussen leerlingen.
 • Actief zijn als study buddy biedt een hoogwaardige manier om bij te verdienen.

Lees hier hoe het study buddy project op het Zuyderzee Lyceum is georganiseerd.

Download

Overeenkomst Study buddy

Contactpersoon

Roel Bakker: r.bakker@zuyderzeelyceum.nl

Waar kan ik de lessentabel vinden van het Zuyderzee Lyceum Lemmer?

Klik hier voor de lessentabel onderbouw vmbo.

Klik hier voor de lessentabel bovenbouw vmbo.

Klik hier voor de lessentabel klas 1 en 2 mh en klas 1 t/m 3 hv.