Dienstverlening en Producten

Aan het eind van leerjaar 2 kiezen de leerlingen van het vmbo in de basisberoepsgerichte- en kaderberoepsgerichte leerweg een profiel en bijbehorend vakkenpakket. Hierin doen ze aan het eind van klas 4 examen. Op het Zuyderzee Lyceum Lemmer wordt de intersectorale opleiding aangeboden. Dit is een brede opleiding die volop keuzemogelijkheden biedt in het MBO.

  • De voorbereiding op D&P vindt plaats in leerjaar 1 en 2, in de vorm van de volgende vakken: isal (intersectoraal algemeen: oa. ict-vaardigheden); isvz (verzorging) en istn (techniek).
  • In het 3de en 4de leerjaar wordt aan het examenprogramma gewerkt.
  • Er is veel aandacht voor LOB ( Loopbaanoriëntering/ontwikkeling en begeleiding).
  • De leerlingen van klas 3 lopen twee keer twee weken stage. De leerlingen van klas 4 lopen één keer twee weken stage.
  • De opleiding D&P biedt een uitgestelde studiekeuze: niet aan het eind van klas 2, maar aan het eind van klas 4 wordt de studiekeuze in het MBO bepaalt.
  • D&P sluit goed aan op het MBO.
  • In GTL is Intersectoraal Dienstverlening & Producten één van de examenvakken. Deze leerlingen lopen in klas 3 twee dagen stage.

Het diploma GTL geeft toegang tot MBO-4 of HAVO-4* (*instroom in HAVO-4 kent eigen instroomeisen).

‘Volg je hart, dat klopt altijd!’