LWOO

Voor wie is het lwoo?

Het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) is bedoeld voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben voor het behalen van hun vmbo-diploma. Het hangt van een aantal factoren af of een leerling in aanmerking komt voor lwoo. Op de basisschool kunnen leerlingen leerachterstanden oplopen op de volgende vier leergebieden:

 • Begrijpend lezen
 • Inzichtelijk rekenen
 • Spelling
 • Technisch lezen

Wanneer een leerling op twee van de bovenstaande gebieden achterstanden heeft (in ieder geval begrijpend lezen en/of inzichtelijk rekenen) en het IQ van de leerling tussen de 75 en 90 ligt, dan kun je een aanvraag doen voor lwoo. Als het IQ 91 of hoger is, moet er ook sprake zijn van aantoonbare sociaal-emotionele problematiek om in aanmerking te komen voor lwoo.

Aanmeldingsprocedure:

Dit gaat via het samenwerkingsverband Aandacht+.
Ouders melden, in samenwerking met de basisschool, de leerling aan bij Aandacht+ (Eventueel aanmelden voor de vroege toets).

Benodigdheden voor Aandacht+:

 • Ouders vullen het gemeenschappelijk aanmeldingsformulier in.
 • De basisschool vult een onderwijskundig rapport in.

Aandacht+ geeft advies: leerweg met óf zonder lwoo.

Op het Zuyderzee Lyceum streven we binnen het lwoo naar:

 • kleine klassen
 • intensief mentoraat
 • beperkt aantal docenten voor de klas
 • afwisseling tussen praktijk en theorie
 • extra ondersteuning vanuit de supportgroep

Voor alle leerlingen op het Zuyderzee Lyceum is er natuurlijk ook:

 • begeleiding op sociaal-emotioneel gebied
 • huiswerkbegeleiding
 • nauw contact met ouders
 • steunlessen
 • begeleiding door leerlingbegeleider

‘Met een beetje hulp, kom je er wel’