VMBO

Basisberoepsgerichte – (bb) en kaderberoepsgerichte- (kb) en gemengd, theoretische leerweg (gtl)

Op de locatie van het Zuyderzee Lyceum in Lemmer kun je voor de vmbo basis (bb),  kader (kb) en gemengd, theoretische (gtl) opleiding een diploma behalen. Ook als lwoo-leerling kun je voor deze opleidingen bij ons terecht. Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) vormt een belangrijk onderdeel van de opleiding.

Voor de opleiding vmbo bb en vmbo kb kiezen de leerlingen, na de praktische profielorientatie, aan het eind van leerjaar 2 voor een profiel en bijbehorend vakkenpakket. In Lemmer bieden wij het profiel Dienstverlening en Producten* aan. Hierin doen de leerlingen aan het eind van klas 4 examen.

Na een breed aanbod in klas 1 en 2 kiezen de vmbo gtl leerlingen in klas 3 een vakkenpakket. Het praktijkvak intersectoraal Dienstverlening en Producten* is onderdeel van de opleiding.

Sluit je het vmbo gtl af met 7 vakken (waaronder het praktijkvak D&P) dan kun je kiezen voor een gemengde leerweg (gl) diploma of theoretische leerweg (tl) diploma en ben je toelaatbaar in havo 4** of het MBO niveau 4.


* Vanaf 1 augustus 2016 wordt op het Zuyderzee Lyceum in Lemmer de intersectorale opleiding Dienstverlening & Producten aangeboden. Dit is een brede opleiding, die volop keuzemogelijkheden biedt in het mbo.

** toelating tot havo 4 is ook afhankelijk van het gemiddelde cijfer en de advisering van de docenten.

‘Praktisch leren voor een mooie toekomst’